İbn-i Arabî’den Vasiyetler Asla Aldanmaz Ola, HAK İLE ALDATILAN…

Muhammed YETİM  –  Dr. Âdem AKIN

Ömer huylu ol.

Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-;

“Bizi Allah’la aldatmaya çalışan kişiye aldanırız.” demiştir.

İşte kardeşim sen de, bir kişinin seni Allah’la aldatmaya çalıştığını gördüğün ve bunu da pekâlâ bildiğin hâlde, bildiğini kesinlikle hissettirmeden aldanırsan, bu aldanış ahlâkın güzelliğindendir. Bu durumda karşındaki kişiye karşı öylesine saf görün ki, seni tamamen tuzağına düşürdüğünü zannetsin ve hakîkat-i hâle vâkıf olduğunu sezmesin. Ancak böyle aldandığın takdirde bu davranışın hakkını vermiş olursun. Böyle yapmakla sana zâhir olan hâle göre davranıyorsun demektir ki zaten kişi diğer insanların hakîkat-i hâllerine göre değil, zâhirî hâllerine göre tavır takınır.

Eğer seni aldatmaya çalışan kişi, bu davranışında hile niyeti taşımayıp dürüst olsaydı, senin ona yine aynı şekilde davranman gerekirdi. O kişinin saâdet-i hâli ancak dürüst olmasına bağlıdır; ancak o, hile ve nifâka başvurmakla şakî olmayı tercih etmiştir. Aldatan kişi zaten münafıktır. Bir de sen, onu bu hilesi sebebiyle hepten rezil rüsvâ etme. Ona karşı bilmiyormuş gibi davran ve o, senden hangi renge bürünmeni istiyorsa, sen o renge bürün. Ona karşı merhametli ol ve onun hakkında hayır duâda bulun. Umulur ki Hak Teâlâ -celle celâlühû- duânı kabul eder de senin sebebinle onu hayırla istifadelendirir. İşte böyle yaptığın takdirde hakikî bir mü’min olmuş olursun.

Mü’min (icabında) tecrübesiz ve cömert kişidir. Çünkü îmânın gerektirdiği ahlâk, zâhire göre muâmeleyi gerektirir. Münafık ise hilekâr ve cimridir. Onun cimriliği (öncelikle) nefsine karşıdır. Kendi nefsinin kurtuluşu ve saâdetine medâr olacak yola girmekten sakınır.

Mü’min kardeşine karşı da bir örtü ve onun sırtını örten bir gömlek gibi ol. Onun canını, ırzını, ailesini ve neslini koru. Zira Kur’ân-ı Kerîm’in nassıyla sâbittir ki, sen onun kardeşisin. Onu kendini seyrettiğin bir ayna gibi kabul et. Nasıl ki aynaya baktığında kendinde gördüğün ve seni huzursuz eden her kusuru gidermeye çalışıyorsan, mü’min kardeşini huzursuz eden kusurları da aynı şekilde gidermeye çalış. Çünkü bir şeyin aslı onun vechi ve hakikatidir.