MUHAMMED MUSTAFÂ -Sallâllâhu aleyhi ve sellem-

Bestami YAZGAN

İnsanlığa son sığınak,
Can Muhammed Mustafâ’dır.
Dört bir yanda bayrak bayrak,
Şan Muhammed Mustafâ’dır.

Yaratan’a dîdâr idi,
Medâr-ı iftihâr idi,
Nebîlikte serdâr idi,
Ön Muhammed Mustafâ’dır.

Zannederek pek uzakta
Gönül yaslı, can firakta,
Şefkat yüklü her şafakta,
Tan Muhammed Mustafâ’dır.

O’nun kutlu aşkı ile
Yıldızla, ay gelir dile,
Aydınlanır gece bile
Gün Muhammed Mustafa’dır.

Dindirir gönülde âhı,
Dâim müjdeler felâhı,
Şefâatte şahlar şâhı
Han Muhammed Mustafâ’dır.

Habîbidir yüce Hakk’ın,
Hayran O’na uzak, yakın,
Gönüllerde akın akın
Yön Muhammed Mustafâ’dır.

Ümit edip şefâati,
Gönderelim salevatı.
Uyan artık doğu-batı,
Din Muhammed Mustafâ’dır.

Zamanın yüz akı olan,
Sevgilere doku olan,
Teri, güle koku olan
Ten Muhammed Mustafâ’dır.

Hak bayrağın dikip gelen,
Güneş gibi çıkıp gelen,
Tâğutları yıkıp gelen,
Çün Muhammed Mustafâ’dır.

Rabb’in adıyla yan yana
İsmi yazılıdır cana,
Yedi semâ baştan sona
Ün Muhammed Mustafâ’dır.

Vaslı dört gözle beklenen,
Aşkı canda beleklenen,
Fecir vakti çiçeklenen
An Muhammed Mustafâ’dır.

Kutlu çağın uyandığı,
Rûhun aşka boyandığı,
Sevgilerin dayandığı
Yan Muhammed Mustafâ’dır.

Sırlar gizli hırkasında,
Nice rasûl arkasında,
Peygamberlik halkasında
Son Muhammed Mustafâ’dır…