GÖZLERİN

Harun ÖĞMÜŞ

Düşmanımdan saklasın Rabbim, belâdır gözlerin!
Öldürür ammâ geçilmez ibtilâdır gözlerin!

Mübtelâ kılmakta bir efsunla dâim âlemi,
Gerçi bir iksîre çoktan mübtelâdır gözlerin!

Hangi er devrinde yüz döndürmemiş dergâhtan?
Hep tarîk-ı zühdü tutmuş eşkıyâdır gözlerin!

Âşıkın kanın dökerken görse insan zanneder
Fî sebîlillâh cihâd eyler bahâdır gözlerin!

Ağlasın Hârûn’a âlem aldanıp ilk gamzene
Bilmemiş derd olduğun, sanmış devâdır gözlerin!