AK EMZİKLİ BEBEK

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR)

Yer; Afganistan, Keşmir, Filistin ya da Bağdat:
Parçalanmış insanlar; beden, yüz, el ve ayak,
Yükseliyor semâya, çığlık çığlık bir feryât,
Yâ Rab; nasıl kesilir, şu kurşundan sağanak?

Ezilen Müslümanlar, yaşadığına pişman,
Yıllardır doğrulmuyor, bir türlü dertli başlar,
Saldırdıkça doymuyor, kudurmuş çıfıt düşman
İlâhî, nasıl diner; akan şu kanlı yaşlar?

Beni kahreder hissiz mü’minlerin durumu,
Batının mallarına, gider nice parası.
Yakıyor beldeleri, cinayetler kurumu,
İniyor yüreklere, ihânet muhtırası.

Nerde insan hakları, hani riyâkar batı?
Vurulan yavrulara, sahte yaşla ağlıyor.
Ne zaman mazlumların özgürlüğe vuslatı?
Yapılan azgın vahşet, ciğerleri dağlıyor…

Uzansın ellerimiz, insanlar fakir ve aç,
Ak emzikli bebekler, artık güvende olsun.
Harap olmuş gönüller, sonsuz sevgiye muhtaç,
Yıkılan vîrâneler, engin huzurla dolsun.

Biz yardım edemedik, Rabbim lütfen yardım et,
Kurtar şu mazlumları, küffarın azabından,
Gönder Ebâbil gibi, ateş yüklü bir kuvvet,
Erisin beyinleri, kurusun gazabından!..

Varoğlu, zalim âbad olmaz, zulmüyle asla;
Rahmet güneşi bir gün, dünyamıza doğacak
Müslümanlar davransa, gün geçirmeyip yasla,
Şu üç buçuk cânîyi, tükürükle boğacak…