ACI DOLU YER FİLİSTİN

Ahmet ARSLAN

Acı; tufanlar kaynatır,
Filistinliyi ağlatır.
Yine karalar bağlatır,
«Ölüyorum» der Filistin,
Acı dolu yer Filistin…

Hüzün dolu çile gülü,
Ötmez bağında bülbülü.
Kopup gitmiş eli, kolu,
Ağıtlar yakar Filistin,
Acı dolu yer Filistin…

Semâyı ölüm kaplamış,
Kalbine hançer saplamış.
Kanlı lâleler toplamış,
Derdi derde kar Filistin,
Acı dolu yer Filistin…

Üstünde karanfil, sessiz,
Dünya sağır, dünya dilsiz,
Dünya sana adaletsiz!
Soysuzluğu gör Filistin,
Acı dolu yer Filistin…

İhlâl olur bütün haklar,
Ölüm kusar sanki gökler,
Günahsız ölü çocuklar,
Vicdanlara sor Filistin,
Acı dolu yer Filistin…

İnsanlıklar nerde, hani?
Kıpkırmızı her bir yanı,
Hırslar; döker, içer kanı,
Yüreğimde kor Filistin,
Acı dolu yer Filistin…

Barut fıçısına attı,
Filistin’i kin kuşattı,
Nefret denizine kattı,
Neden böyle sor Filistin,
Acı dolu yer Filistin…

Kıyım yapılır apaçık,
Günahsızdır masum çocuk,
Öldürülür büyük, küçük,
Yakar seni nâr Filistin,
Acı dolu yer Filistin…

Ölüler taşır özlerin,
Gözbebekleri gözlerin.
Kıyımdan önce sözlerin,
İmdat! Dilde zor Filistin,
Acı dolu yer Filistin…

Utanç moru artık güneş,
Esir kalan sevince eş.
Uyanalım bacı, kardeş,
Asırlardır var Filistin,
Acı dolu yer Filistin…

Çelik cebinden fırladı,
Bomba ufkunda turladı,
Gece üstünde parladı,
Öfkelendi har Filistin,
Acı dolu yer Filistin…

İsrail vurup, kırıyor,
Arslan Ahmet haykırıyor.
Çoluk çocuk hıçkırıyor
Kara bahtlı yâr Filistin,
Acı dolu yer Filistin…