GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Bir atımlık tuza muhtâc aşımız,
Ona tattır dökülen gözyaşımız.

Gözümüz uykuyu bilmez ki bugün,
Koyacak yastığa hasret başımız.

Yele verdik varımız hem yoğumuz,
Gücümüz yok kafa yarmaz taşımız.

Yuvasından yeni uçmuş kuş idik,
Şaşakaldık yarı olmuş yaşımız.

Seferî’yiz yola düştük gideriz,
Bize kimler olacak yoldaşımız.

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilün