Yahya Kemal yılı münasebetiyle aziz üstada nâçiz bir NAZÎRE

Harun ÖĞMÜŞ

Nasılsa aktı gönül bir nihâle, devrinde…
Elif misâli boyum döndü dâle, devrinde …

O cilveler, o bakışlar, o nâz, o istiğnâ…
Verirdi gönlümü sonsuz melâle, devrinde…

Derim bakınca taaccüp edip o günlerime:
«Kapılmışız bir erilmez hayâle, devrinde!»

Ne dostu dinleyerek geçtim aşk u sevdâdan;
Ne aldırış ederek kîl u kāle, devrinde…

Beş-on gazeldir o aşkın yegâne hâtırası;
Uyup da söyledi Hârun, Kemâl’e, devrinde…

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün/ (fa’lün)