MEKKE’DEN MEDİNE’YE, SONSUZA…

CELİL (Halil GÖKKAYA)

-Muhterem Hocam, Hâfız-ı Kur’ân M. Ali EŞMELİ’ye âfiyet dualarımla…-

Yüzüne baktıkça içim açılır,
Gözlerin gözümde dursun Kur’ân’ım…
Sûreden sûreye şûle saçılır,
Tepeden tırnağa nursun Kur’ân’ım…

Kulaklar duymuş mu böylesine ses?
Her sözün emsalsiz, her hâlin enfes!
Mevlâ’mızı zikrederiz her nefes,
Âyetler kalbimde vursun Kur’ân’ım…

İblislerin oyunları çok yavuz,
Tuzak dolu sana varan yolumuz,
İstemem ben Sen’den başka kılavuz,
Aşkın gönlüme taht kursun Kur’ân’ım…

Her ezber, derece olur cennete,
Hangi kitap ermiş böyle devlete?
İnşâallah herkes uyar davete,
Işığın herkesi sarsın Kur’ân’ım…

Sen bütün âleme kanatsın, kolsun,
Hitabın her dâim rûhuma dolsun!
Son Râsul’e gelmiş, son çıkar yolsun,
Sen bütün ümmete yarsın Kur’ân’ım…

Hangi kitap çağdan çağa dokunur,
Hangi kitap böyle baştan başa nur?
Hangi kitap böyle güzel okunur?
Sen iki dünyada varsın Kur’ân’ım…

Bir tek harfi değişmeyen sevgili,
Bir an olsun sensiz koyma Celil’i!
İyiliğe karşı cennet kefili,
Kötülüğe karşı sursun Kur’ân’ım…