Yusuf DURSUN

GÖRSEM KÂBE’Yİ

Esen yelde, uçan kuşta,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…
Hakk’a doğru akan yaşta
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…

Bir ah etsem yer yarılır,
Sırtıma sevda vurulur,
Deli çağlarım durulur,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…

Yüce Rabbim yol verince,
Boynum olur kıldan ince,
Onca milletin dilince,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…

Arınsam ihramla kirden,
Rûhum inlese zikirden,
Her zerremle dört bir yerden,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…

Bin bir kapıdan birinde,
Kızgın kumlar üzerinde,
Tavafta alın terinde,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…

Gönül nefis savaşında,
Tekbirler döner başında,
Hacerü’l-Esved taşında,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…

Altın Oluk dökse suyum,
Zemzemle yıkansa huyum,
Noktalansa geri sayım,
Görsem Kâbe’yi Kâbe’yi…