GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Aşkın ile ey sevgili hayran gezeriz biz,
Hasret-zede bülbül gibi giryan gezeriz biz.

Yoktur gözümüz zerrece dünyâ hevesinde,
Dîvâne sanırlar bizi vîran gezeriz biz.

Heyhât bu gam-hânede bir tek tanıdık yok,
Gurbetteyiz elbette garîban gezeriz biz.

Hiç yok yüzümüz Kâbe’ne yüz sürmeye ammâ;
Affet bizi, gündüz-gece pişman gezeriz biz.

Menzilleri aşmak Sana ermek dileğiyle,
Her an seferîyiz yine han han gezeriz biz.

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün