HAYIRDADIR NURLU YOL

Hadi ÖNAL

Din günü uyanınca ufuklar sır uykudan,
«Hayır!» diyen yoklanır, hayırdadır nurlu yol.
Saflar sağlam tutulsa, buhur yükselir sudan,
«Hayır!» diyen koklanır, hayırdadır nurlu yol.

Mahşer soluk alırken; perde kalkar aradan,
Yürür ervah, yürür can; hava, su ve karadan,
Emr-i mârûfa râm ol, nefse mahkûm olmadan,
«Hayır!» diyen aklanır, hayırdadır nurlu yol.

Canlar, can pazarında; yükselir tiz ses surdan,
Başlar öne eğilir günahlardan, kusurdan,
Yalvarmak nâfiledir kurtulmak için nârdan,
«Hayır!» diyen saklanır, hayırdadır nurlu yol.

Dağlar dalgalanırken o ilâhî karardan,
Kārûn olsan hayır yok, dünyevî itibardan,
Takvâ tek kurtuluştur; kurtarır canı dardan,
«Hayır!» diyen paklanır, hayırdadır nurlu yol.

Zerre iyilik, kötülük elenirken sırmadan,
Gerçekler soyutlanır kuşku denen yamadan,
Eyvahlar çare değil, gün çiçeği solmadan,
«Hayır!» diyen çoklanır, hayırdadır nurlu yol.

Kaçış yok, kurtuluş yok; zorlu günde huzurdan,
Kitap ehl-i korkusuz, korkulur mu hiç nurdan,
Rahmet gökleri tutar, kim kaçar bu yağmurdan,
«Hayır!» diyen toklanır, hayırdadır nurlu yol.

Dönen dünya çarkında sarfın olmuşsa vardan,
Rüzgâr haber fısıldar, gül kokulu nigârdan,
Nasiplenirsin sen de sonsuz olan bahardan,
«Hayır!» diyen haklanır, hayırdadır nurlu yol.