GAZEL

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

Yanmakta firkatinle gönül hoş değil yine…
İnlerse bin nevâ ile, çok görme, dil yine…

Rûhum kanatlanıp da uçar, çırpınır tenim,
Vermiş ki bir sadâ sana yârim meyil yine…

Her nağmeden yağarsa ateşler alev alev,
Olmaz ki sevdiğim, şu gönül mûtedil yine…

Bir an düşünce ufkuma binlerce sûretin,
Gözler nasılsan öyle güzel gördü bil, yine…

Sorsam, a sevdiğim, acabâ maksadın nedir?
Etmekte gönlü böyle perîşan sefil yine…

Can borcu istenir, yürü var durma cân ile!
Bilmez misin ki âşığa aşktır kefil yine…

Nâgâh Mürîd’e hâli ayân oldu firkatin,
Her ayrılıktan aşka düşer bir şekil yine…

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün