AZ DAHA GAYRET!

HANOĞLU (Abdülaziz DUMAN)

Ömür her yol gibi sonunda biter;
Geceden çıkarır bizi sabaha…
Hâl böyleyken dalıp kalma siyaha;
Uyan ey gözlerim bu gaflet yeter!

Âşık her anında yâri fikreyler,
Göz göz uyanıktır gece içinde…
Âlemi seyreder hece içinde,
Dili tesbih tesbih Hakk’ı zikreyler…

Çünkü gaye, Hakk’a güzel kul olmak;
Güzel ümmet olmak Rasûlullâh’a…
Çıkar bütün yollar yüce Allâh’a;
Bizi aldatmasın şu kara toprak!..

Çün fânî bu hayat, bâkî âhiret,
Hep ebede yolculuk var zamanda,
Hazırlık gerekir, mârifet bunda;
Ey gönlüm, az daha, az daha gayret!

Hanoğlu Rabbine râm olmak ister,
Dilinde dualar, gözünde yaşlar,
İnceden inceye akmaya başlar;
Çoktur noksanlığı, tam olmak ister.