GÖZ GÖZE

Harun ÖĞMÜŞ

Bir an gelip de baktı mı mânâlı göz, göze
Artık o ân olur iki sevdâlı göz, göze

Tatsın yeter ki bir nefes ömründe sevmeyi
Artık neler demez neler îmâlı göz, göze

Lâl olsa keşke, nâfile diller yorulmasa
Söyler durur olan biten ahvâli göz, göze

Kudret eliyle parlatılan saf bir aynadır
Aksettirir gönüldeki her hâli göz, göze

Bir nükte söylemiş yine Hârun ki doğrusu
Söylenmemiş cihanda bir emsâli göz göze