BiR DAMLACIK GÜZEL SÖZ

Melda ÖZATA

Gönlüm çiçeklenirken dünyâ bahârâ benzer
Rüzgârların eserken bir hoş diyârâ benzer.

Tanrım nasıl verir öz, gönlüm olurdu bir köz
Bir damlacık güzel söz, kalbimde nârâ benzer.

Her an şiir elinden, gönlüm kopar telinden
Titrer durur yelinden, bir inkisâra benzer.

Sandım ki bir melâldir, sandım elemli hâldir
Bildim acım helâldir, efkârı yâra benzer

Gönlüm için zevâldir, mâşuk içinse lâldir
Ahval içinde ahval, kalbimde zâra benzer

Meldâ şaşardı her an, mecnun gibiydi içten
Vîrân olur gönülden, vîrân hasâra benzer.