Yangın Gazeli

Recep YILDIZ

Yansın, bütün âlem, bütün ukbâ oda yansın;
Hattâ seni sevmez görünen yâr, o da yansın!

Yansın bütün âlem, ki cehennem tutuşup da,
Cennet bile kıpkırmızı bir renge boyansın!

Şâirliğin aşkıyla tutuşsun da felekler,
Göklerde melekler bile dîvânını ansın!

Hattâ -ateşin şevkine kurbân olayım ki-
Cânan da bu bayram günü zulmetten uyansın!

Ammâ o gülün gül yüzü yansın mı demişsin?
Kalbin o külün seyrine mümkün mü dayansın!

Ömrün diken olmakla geçer bir gül içinde,
Varsın o gül-endâm seni yaşken kuru sansın!

Yaktın bütün âlemleri aşkından Edîbî;
Vallâhi de billâhi de sen akla ziyansın!