Musîbete Sabır gerek

Köksal CENGİZ (Niyazkâr)

Hemen celâllenme öyle!
Musîbete sabır gerek.
Hakk’ı zikret, Hakk’ı söyle!
Musîbete sabır gerek.

Kimi, mîzan yapısıdır.
Kimi, îkaz kapısıdır.
Kimi, cennet tapusudur.
Musîbete sabır gerek.

Kem hâllerin güzel eyle!
Kör nefsini gazel eyle!
Hem, şükrünü özel eyle!
Musîbete sabır gerek.

Silip, parlat kalp tasını.
Çekme dünya tasasını.
Görme kulun hatasını.
Musîbete sabır gerek.

Kır! Şeytanın bacağını.
Yak! Gönlünün ocağını.
Aç! Merhamet kucağını.
Musîbete sabır gerek.

Edep, erkân, şânın olsun.
Alperen bir yanın olsun.
Tevhîdden lisânın olsun.
Musîbete sabır gerek.

O’ndan geldik, varış O’na.
Adım adım yarış O’na.
Her vakitte karış O’na.
Musîbete sabır gerek.

Dünya fânî telâş vardır,
Bekā için uğraş vardır.
Say Niyazkâr! Kaç kış vardır?
Musîbete sabır gerek.