Feryat-nâme

Mustafa Necati BURSALI

Hâlik’ın mahbûbu Ahmed-i Muhtar,
Bu gam zincirinden Sen bizi kurtar!

Zira sînelerde pek derin yara,
Nâle, feryât, baksam hangi diyara!

Hep yasta, hep gamda güleç bahçeler,
Bir başka gündüzler, başka geceler!

Döndü necip ümmet çöldeki kuma,
Kılıç, kalkan öksüz, av yok «ok»uma!..

Çakallar incinin oydu içini,
Derdine ağlasın firûze çini!..

Ah bu kâbus nedir, bu gurbet nedir?
Çöktü üstümüze nice senedir!..

Bir güne geldik ki hikâyesi zor,
Büyük-küçük kimse ibret almıyor!

***

Ey Nebî! Yoluna baharlar çıksın,
Ey Nebî! Her türlü medhe lâyıksın!

Ey Nebî! Şânında kudsî «Levlâk» var,
Ey Nebî! Bu yüzden aşk, iştiyak var!

Ey Nebî! Kalplere Tabîb bir Sen’sin,
Ey Nebî! Allah’a Habîb bir Sen’sin!

Ey Nebî! Rahmetsin bütün âleme,
Ey Nebî! Meded kıl zâre, nâleme!

Ey Nebî! Bıraktın metin, hür ümmet,
Ey Nebî! Şimdi hep dökülür ümmet!..

Ey Nebî! Gecemiz ermez sabaha,
Ey Nebî! Nice bin dertler var daha!

Ey Nebî! Bir duman sardı her yeri,
Ey Nebî! Katında bize ver yeri!..

Ey Nebî! Yine gel, müjdeler taşı,
Ey Nebî! O zaman diner gözyaşı!..

Ey Nebî! Fitneler zuhûr etti hep,
Aşkından, nûrundan, bu dûr etti hep!..

Ey Nebî! Sîneye saplandı mermi,
Ey Nebî! Zâlim hiç insaf eder mi?

Ey Nebî! Kaç anne, kaç bebek yandı?
Ey Nebî! Ceylan, kuş, kelebek yandı!

Ey Nebî! Hep vurur, kâfir-i gaddar,
Ey Nebî! Dünyalar ümmetine dâr!..

Ey Nebî! Bu hasret, bu gurbet nedir?
Ey Nebî! İnleriz biz kaç senedir!

Ey Nebî! Sancaklar, tuğralar yetim,
Ey Nebî! Kuş kadar yok hürriyetim!

Ey Nebî! Yürekler sanki Kerbelâ,
Ey Nebî! Ümmeti bulur her belâ!..

Ey Nebî! Değişti cihanın yüzü,
Ey Nebî! Bir kahır gece, gündüzü!..

Ey Nebî! Mâsumlar yolunu bekler,
Ey Nebî! Balını vermez petekler!

Ey Nebî! Rahmettir Zât-ı Akdes’in,
Ey Nebî! Himmet et, dağ-taş Hak desin!..

Ey Nebî! Himmetin gerek hep nûrun,
Ey Nebî! Güllere sebep hep nûrun!..

Ey Nebî! Çöllerde pınarın vardı,
Ey Nebî! Yüreğin gökler kadardı!..