GÖZYAŞIM AŞK ATEŞİNDEN

AhmetAYDIN

 

-Fuzu li’ye nazire-

Yanar gönlüm görür cânan; fakat sevdâlı sanmaz mı?
Bu kor kalbim atar küt küt, çıkar cânım inanmaz mı?

Güzeller şâhıdır yârim, nazar ister gönül dâim,
Fakat hiç bakmıyor zâlim, bu zulmünden kınanmaz mı?

Taşar gönlüm taşar göz göz, kurur çöllerde dil, söz söz,
Cihan kavrulsa hep köz köz, nigârın bağrı yanmaz mı?

Vefâsız yâre aldandım, felekten taştı feryâdım,
Bugün yârim duyar sandım, sağırlıktan usanmaz mı?

Düşünden oldu can bir hoş, nigârım der hayâlin boş,
Başım bir kez olup sarhoş o saçlardan dolanmaz mı?

Fedâ olsun alırken can, mezârım geçse yâdından,
Vefâkarmış deyip cânan biraz Cârî’yi anmaz mı?