GAZEL

M. Nejat SEFERCİOĞLU

 

-Hayrânî’ye nazîre-

Şöhret arayan fakr u fenâ kârını bilmez
Hem kârını hem ârını hem vârını bilmez

Zulmette kalan kör sayılır baksa da görmez
Âşık görünür yar ile ağyarını bilmez

Çöllerdeki Mecnun ile Leylâ’yı beğenmez
Mansur geçinir sorsan eğer dârını bilmez

Bülbül kesilir gülleri gördükçe çemende
Gerçekte o gül goncasının hârını bilmez

Aldırma sakın sen Seferi âleme kanma
Dünyâ dileyen ayrılığın nârını bilmez