DOST GEÇİYOR DOST!..

Latif YILDIZ

 

Herkes aklı seçti ben aşkı aldım,
İçimden «Nihâvend faslı» geçiyor!..
Fasıldan fasıla çileye kaldım,
Fânî ömrüm «Felak-Nas» lı geçiyor!

«Kulluk tekellüfü» HAKK’ı bulmaktır
Rasûlü’yle, RABB’in kulu olmaktır
«Evvel-Âhir-Zâhir-Bâtın» ı haktır
Sûretin soyundu «ASL» ı geçiyor!..

Çile çarşısında coştuk ağladık
«Aşk» ın ateşiyle «NEFS» i dağladık
Kulluk kemerini kara bağladık
HAKK’a mahcup olduk yaslı geçiyor!..

Câhil nefsim dünya derdin haşlandı
Halka âşkâr etti, aşkı taşlandı
Bilmem çok yoruldu bilmem yaşlandı
Sükût-sükûn buldu uslu geçiyor!..

Kul İhvâni sefil, bu nefis seni
Perişân eyledi gülü gülşeni
Aklına gelmiyor «kulluk kefeni»
Giyindi dünyayı süslü geçiyor!..