Allah’ıma Hamd Olsun

Ekrem KAFTAN

 

Ehl-i dil yok âlemde feryad ü âh nâfile
Rûzigâr gelip geçer akşam sabah nâfile
İnanmayan beşere cennet dûzah nâfile
Gönlüme sevda veren Allah’ıma hamd olsun…

Güneşin ziyasından aşk akar yeryüzüne
Dökülür çiçek çiçek nice kar yeryüzüne
Sonsuz güzellik sunar bir tek yâr yeryüzüne
Baharı arza seren Allah’ıma hamd olsun…

Güllerdeki râyiha gelir de Medine’ den
Koklayan gafil olur, güzellik sormaz neden
Anne geçmez evlâttan, evlât geçer anneden
Kalpten kalbe yol geren Allah’ıma hamd olsun…

Ölümün güzel yüzü cennetin bir bâbıdır
Bahardaki her çiçek Allah’ın hitâbıdır
Ey Kâfî, tek korktuğum mahşerin hesabıdır
Perişan hâlim gören Allah’ıma hamd olsun…