YARATAN İLE YARATILANIN DOSTLUK ZAMANI

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Cenâb-ı Hak, zamandan ve mekândan münezzeh. İnsanoğlu değil. Bu bakımdan Allah Teâlâ, kullarına yazdığı ilâhî nasip ve tecellîleri zaman ve mekâna göre farklı farklı takdir eylemiş. Kul, bu ince gerçeği kavradığı nisbette ilâhî rızâya muvâfık bir ömrün mazharı oluyor. Zaman ve mekân itibarıyla elbette; Gecenin tecellîsi farklı, gündüzün kezâ. Yokluğun tecellîsi farklı, varlığın kezâ. […]

Continue reading »