SONSUZ İKRAMLARI HAYATA YANSITMAK

Osman Nûri TOPBAŞ BELKİ YARIN    Ömür, üzerinde metrajı yazılı olmayan yani nerede biteceği meçhul bir makara gibidir.    Cenâb-ı Hak; âciz ve zayıf yaratılan insana, vefât edeceği günün bilgisini vermemiştir. Bu bilgi eğer verilseydi, insan hâlet-i rûhiyesini herc ü merc ederdi.    İnsana bu mâlûmâtın verilmesi, imtihan sırrına da muhalif olurdu.    Çünkü;    Gafil ve nâdân, hiç ölmeyecekmiş gibi […]

Continue reading »

TOPLUMUN VEBÂLARI:
SÛ-İ ZAN – NEMÎME – İFTİRA

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Zâhirî haramlar kadar dikkat etmemiz gereken bâtınî haramların mühim bir kısmı söz ve lisan ile alâkalıdır. Ekseriya gafil insan, sözü ve konuşmayı ehemmiyetsiz görür. Hâlbuki, insanın başına nice belâ ve sıkıntıları açan da onu nice dert ve mihnetlerden kurtaran da sözü ve konuşmasıdır. Yûnus Emre Hazretleri ne güzel ifade etmiştir: Söz ola kese savaşı, […]

Continue reading »