GAZEL

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) rcpyldz01@gmail.com -Bağdatlı Rûhî’yi Tazmin- “Tûfân ise dünyâ gamı biz keşti-i Nûh’uz.” Tûfan ne demek, sel ne demek, bir nice rûhuz! Bin türlü meşakkat gelecekmiş bize, gelsin! Allah biliyor, ömrümüzün her günü nevruz! Her darbeye her silleye her zahmete hay hay… Düşman yaradır, kahkahamız üstüne bir tuz! Nâmerd olacak, merd olacak, ferd olacakmış… Mağlûb edemez hiçbiri, bir böyle […]

Continue reading »