Hikmet ve Sırları Okuma Sanatı -1- İNSAN ve KÂİNAT

Osman Nûri TOPBAŞ   KAVLÎ ÂYETLER ve KEVNÎ AYETLER   Cenâb-ı Hak, insanı kulluk imtihanı için yarattı. Bu imtihanın muhteşem mükâfâtı cennet… Sonsuz huzur ve saâdet diyarı…    Cenâb-ı Hak; kullarını, cennete davet etti.    Kullarına ebedî saâdetin yollarında rehberlik etmesi için, yardım olarak da dünyaya ardı ardına peygamberler gönderdi. Onlara vahiy yoluyla, kavlî âyetler, yani Hak rızâsının kılavuzu olan […]

Continue reading »