BİR SÂAT ve EN GÜZEL TÂAT

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ölen diyor ki: –Bu dünyâ hayâtı bir sâat, Onunla cenneti almaktır en güzel tâat. Fakat bu sâati eylerse kim, oyunla ziyan, Bütün nasîbi olur, tâ ebed, onun hüsran. vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

Continue reading »