KUDÜS’ÜN FATİHİNE

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Uyan ey Selâhaddîn! Kan bastı yine yurdu, Fitneye mağlûp ümmet, komutan bekler ordu. Kirli postallar yürür mâbedin minberinde, Nebî’ye kanat olan Aksâ’nın her yerinde. Dipçik darbeleriyle kanar kıblegâhımız, Bizden ümit bekleme, çıkmaz bizim âhımız. Biz artık perest olduk, mezheb ve ırkımız put, Hak sana; «Diri» diyor gel de elimizden tut! Bilirim diyorsun ki; «Bugün […]

Continue reading »