SAKAL-I ŞERİFTEKİ HİKMET

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Allah Rasûlü’nün saç ve sakalıyla teberrük hususuna canlı bir misâli, Hikmet ATAN Bey şöyle anlatmaktadır: “1983 senesinde Oflu Ali YÜCEL Efendi’den şu hâdiseyi dinlemiştim: Suluova Merkez Camii’nde imam ve hatiplik yapıyordum. Civar köyden bir imam efendi bana gelip; «–Hocam başımdan bir hâdise geçti, bir mânâ veremedim.» diyerek şöyle anlattı: «–Bir gün bana, imamlık yaptığım köye yakın […]

Continue reading »