Gönül Semâmızdan Bir Yıldız

YAZAR : Ekrem YÜZBAŞI Gönül Semâmızdan Bir Yıldız Daha Göçtü KİM ÖLÜ, KİM DİRİ? 5 Haziran 2017 günü, Bandırma bölgesinin mânevî mimarlarından, muhterem babamız Nâzım YÜZBAŞI, 87 yaşında rahmet-i Rahmân’a kavuştu. Onun bir asra yakın îman ve irfanla dolu ömür hâtırasını yâd etmek ve rûhunu şâd etmek için müstesnâ bir hizmet ve hikmet yolculuğu olan hayatını hulâsa edebilmek, zor. Erbab-ı […]

Continue reading »