Fazîletler Semâsında İNSAN İNŞÂSI

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Çileli bir Mekke devrinin en zor anlarında Hazret-i Peygamber, ellerini semâya kaldırdı: “–Yâ Rabbî, iki Ömer’den birini istiyorum!” Biri Ebû Cehil, diğeri Hattaboğlu Ömer’di. Hazret-i Peygamber’den sâdır olan bu talep, bir insan talebiydi. Aşılmaz dağları aşacak, geçilmez çölleri geçecek bir insan. İslâm’a sahip çıkacak bir insan. Îmânına, vatanına, şahsiyetine, nesline ve mukaddesâtına sahip […]

Continue reading »