KUBBELER

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Kubbeler… Arza kurulmuş birer ihsan köşesi… Kubbeler… Arza vurulmuş birer îman kaşesi… Kubbeler altına toplanmayı bayram biliriz; Orda taptâze durur ümmete cennet neşesi… Kubbelerden yayılır şehrime enfes kokular, Kubbeler sanki buhurdan ya da gül yağ şişesi… Kubbeler… Halkımın îmânına kalkan gibidir, Oldular düşmanımın bin senelik endişesi! Gazabın rahmete çevrildiği nurdan tabaka, Kubbeler bâb-ı Hudâ, […]

Continue reading »