İSLÂM; SEVGİ, BARIŞ ve HUZUR DÎNİDİR

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Câhiliyye döneminde zulmün had safhada olduğu, bu şiddet ve saldırganlıklara İslâm dîninin ilk müntesiplerinin de maruz kaldığı görülür. Bu zalimlikler karşısında bile Allah Teâlâ, mü’minlere; “Ey inananlar! Sabredin, düşmanlarınızdan daha sabırlı olun.” (Âl-i İmrân, 200) “Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin, sanki samimî bir […]

Continue reading »