İRADE SENDE!

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)   Nefs-i emmâre çeker insanı kör girdâba, Seni boğdukça boğar orda, o süflî zorba. Ey yiğit! Sende hüküm, sende dirâyet ve emir! Hür irâden var iken nefse kul olmak da nedir? vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün) 23 Haziran 2021, İstanbul

Continue reading »