Edep ve Hayâ Hakkında –Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile Mülâkat– O’NUN YÜCE AHLÂKI

Yüzakı:   –Muhterem Efendim! Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in hayâ ve edep anlayışı nasıldı? Hayâsızlığın getirdiği felâket nedir?   Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi:    –Hadîs-i şeriflerde buyurulur:   “Hayâ îmandandır ve hayâlı olan kimse cennettedir! Hayâsızlık ise kalbin katılığındandır; kalbi katı olan da cehennemdedir!..” (Buhârî, Îmân, 16)   “Hayâ ve îman bir aradadır; biri gittiğinde diğeri de gider!” (Taberânî, Evsat, VIII, 174; Beyhakî, […]

Continue reading »