BAYRAM NEDİR?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bayram, fukarânın sevinen yüzleridir, Bayram, gurebânın silinen gözleridir, Bayram; ölenin, ölmeyenin coşku günü, En sevgilinin can dağıtan sözleridir!.. vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlü  

Continue reading »