İlâhî Emirler ve Tavsiyeler

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Ey kardeş! Cenâb-ı Hak, önceki peygamberlere vahyetti. Onlara da ilâhî tâlimatları oldu. Bu suhuf ve kitaplar günümüze sıhhatli bir şekilde nakledilememişse de, bilhassa müslüman olan ehl-i kitâb âlimleri vesilesiyle elimize ulaşan rivâyetler vardır. Bunlar eğer, Kitap ve Sünnet’e muhalif değilse, Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şeriflerdeki hakikatlere muvâfık ise; bunlardan hikmet ve ibret nazarıyla istifade etmekte beis […]

Continue reading »