KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Sevdâ bir avuç toprağa düşmüşken ezelde, Binlerce emel çekmede sonsuzluğa perde. Hasretle esen rüzgâra bir kerre kapılmış; Gönlüm senin aşkınla sözün bittiği yerde. vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Continue reading »