KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Deryâya dalmış âşığa bir damladır deniz, Fânî cihân içinde cihânın garîbiyiz. Cânânı canda buldu gönül ehli, oysa biz; Sevdâyı tende gizleyen aşkın esîriyiz. vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

Continue reading »