Yaratıcıdan Kopya Çekmek

YAZAR : Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com BİYOMİMETİ: YARATICIDAN KOPYA ÇEKMEK Âyet-i kerîmede buyurulur: “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece; «Ol!» der, o da hemen oluverir.” (el-Bakara, 117) İnsanlığın tekâmülünde peygamberler her zaman yol gösterici ve öğretici olmuş, insanlığın her sahada önünü açmıştır. Hazret-i Âdem -aleyhisselâm- ilk toprağı işleyendi. Hazret-i Dâvud -aleyhisselâm- demircilik, Hazret-i Nûh […]

Continue reading »