Kibir İle Zillet Arasındaki Denge: TEVÂZU

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Tevâzû mu toprakta çimlenmeden çürümek? Gurur mu; «Allah!» deyip dağlar gibi yürümek? (Seyrî) Allâh’a şirk koşmaktan sonra gelen en büyük günah, kibir günahıdır. Zira kibirde, büyüklenmek vardır. “Ben kazandım.”, “Ben şu makamdayım.”, “Ben, ben, ben…” diyerek, ulûhiyet makamına bir meydan okuma, onu görmezlikten gelme vardır. Hâlbuki büyüklenmeye lâyık tek varlık, sonsuz kudret […]

Continue reading »