SAHÂBEDEN HÂTIRALAR

Osman Nûri TOPBAŞ SİRÂC-I MÜNÎR Hazret-i Âişe Vâlidemiz bir seher vakti bir şey dikiyordu. İğnesini kaybetti. Kandil de sönüverdi. O esnada Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- içeri girdi ve ev O’nun nûruyla aydınlanıverdi. Hazret-i Âişe de iğnesini buldu. (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, XII, 429) Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in mübârek yüzü, yüzlerin en güzeli ve en nûrânîsi idi. Âyet-i kerîmede buyurulur: وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِه۪ […]

Continue reading »