BEDENİMİZ PANO DEĞİLDİR! 

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Vücudumuz, bedenimiz bize mi aittir? Yoksa o da bize bir emânet midir? Dînimiz; fıtratı, yani Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı aslî hâli muhafaza prensibine sahiptir. Meselâ; •İntihar haramdır. •Kezâ ötenazi yani ölümcül bir hastanın kendisini doktora öldürtmesi câiz değildir. •Kürtaj haramdır. •Kezâ estetik ameliyat yaptırmak, yani Allâh’ın yarattığı sîmâya müdahale etmek câiz değildir. (Ancak doğum, hastalık veya bir […]

Continue reading »