ADAM OLMAYA DAİR…

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Söylesem te’sîri yok, sussam gönül râzî değil… (Fuzûlî) On yedinci asrın şeyhülislâm şairi Yahya, bir beyitte felekten ve zamâneden şöyle şikâyet etmektedir: Kanda bir ehl-i kerem varsa yaşatmaz rüzgâr, Yeryüzünde şimdi bir âdem mi var âdem gibi… Şair diyor ki: “Nerede cömert, kerem ehli bir insan var ise, felek onu sağ bırakmaz. Perişan eder. Bu […]

Continue reading »