Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-’ın TAKVÂ HASSÂSİYETİ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-; Irak’a İslâm ordusunu gönderip, kısa zamanda Allah Teâlâ’nın yardımıyla zafer kazandılar. Sağ sâlim ve ganîmetlerle döndüler. Hazret-i Ömer’in huzûruna vardıklarında halîfe, İslâm ordusuna hiç bakmadı. «Ne yaptınız?» diye sual bile sormadı. Halîfe’nin bu muamelesi, ashâb-ı güzîne çok ağır geldi. Hazret-i Ömer’in oğlu Abdullâh’ı mescidde görüp Halîfe’nin onlara karşı alâkasızlığından şikâyet ettiler. Hazret-i […]

Continue reading »