ASHÂB-I DARVAN

YAZAR : Sami GÖKSÜN Bazen kısacık bir kıssa, uzun uzun nice vaaz ve nasihatlerin anlatamadığını anlatır. Bu hikmetle, Kur’ân-ı Kerîm’in mühim bir kısmını kıssalar teşkil etmiştir. Kalem Sûresi’nin 17 ilâ 35. âyetleri arasında, yüce Mevlâmız, ibret-i âlem için şu hâdiseyi anlatmaktadır: Sakif kabîlesinden zengin bir zâtın; San‘a yakınlarında, içinde her türlü meyve ağacının bulunduğu, her yemişin, her sebzenin, her hubûbat […]

Okumaya Devam Edin...;