ALİ ÇINAR’IN VEFÂTINA TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)   Tâun yine bir gök ekini biçti, Ali Çınar, vahdet şerbeti içti… Fethe sevinirken Azerbaycan’ım, Vefatıyla kara bağlar şu canım… Sâdık bir müriddi, sâdık evlâttı, Kalemle, sohbetle hakkı anlattı… Vefâtına tarih söylesin bülbül: «Kafkaslarda şehid, çınar bir gönül…» 1442 قافقاسلرده شهيد چينار بر گوڭل ١٤٤٢

Continue reading »