ISLAK YAĞMURLAR

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com       Ufuklar kıpkızıl, mevsim hazandır, Çiçekler kan döker yaprak yerine. Gökte dolunay yok, gece zindandır, Hangi hüznü çeker toprak derine?   Çığlıkla beraber, eyvahlar düşer, Masum çocukların gül dudağına. Kan, vahşet ve enkaz, yeryüzü mahşer, Güneş niçin doğmaz Zeytin Dağı’na?   Bahçeler, sokaklar düş mezarlığı, Vakitsiz vedâlar canı yakan kor. Anbean büyürken vahşetin çığı, Ölmek […]

Continue reading »

Hikmet ve Sırları Okuma Sanatı -2- ENDAM AYNASI

Osman Nûri TOPBAŞ   ESAS SANAT    Bir gün bir kişi Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-’ın yanında;   “–Şu satranca hayret ederim. Satranç tahtasının uzunluk ve genişliği birer arşından ibâret iken, insan onun üzerinde bir milyon oyun oynasa, bir oynadığı mutlaka diğerinden farklı olur, hiçbir oyun diğerine benzemez!” dedi.   Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- ona şöyle dedi:   “–Bundan daha hayrete şâyân olanı vardır:  […]

Continue reading »

MUHABBET ve RASÛLULLAH (S.A.V.) EFENDİMİZ -1-

Osman Nûri TOPBAŞ MUHABBET UFUKLARI   Hak dostlarına göre;   Kâinâtın hilkat sebebi muhabbettir.    Îmânın temeli muhabbettir. Kulluğun bereketli zemini, ibâdetlerin lezzet kaynağı muhabbettir. Feyiz ve rûhâniyetin şartı muhabbettir.    Hazret-i Mevlânâ buyurur:   “Muhabbetten acılar tatlılaşır, muhabbet sayesinde bakırlar altın olur.   Muhabbet ile tortular durulur, arınır.   Muhabbet vesilesiyle, dermansız dertler şifâ bulur.   Muhabbet ile ölü kalpler […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -34- TE’VİLLİK SÖZLER

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   HAKK’IN İMTİHANI   Müellifimiz müteşâbih ifadeler ve te’vil mevzuunda mühim bir kaide bildiriyor:    Kırk Dokuzuncu Kaide:   “Şer‘î nasslarda vehim uyandıran, müşkil ve müphem ibarelerin bulunması; akılların, zihinlerin ve akitlerin […]

Continue reading »

YAŞANAN ZULÜMLERDEKİ KADER SIRRI

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Cenâb-ı Hak Kur’ân’da bildiriyor:    Firavun binlerce bebeği katlettirdi. Yıllarca nice zulümler irtikâp etti.    Ashâb-ı Uhdûd da mü’minleri ateş çukurlarında yaktı.    Daha nice zulümler…   Geçtiğimiz asrın başından beri Gazze’de, Filistin’de mü’min kardeşlerimize karşı çok ağır zulümler yapılıyor. Ekim ayından beri, bu zulmün en gaddar şekline bürünerek devam ettiğini görüyoruz.    Yüreklerimiz soruyor:  […]

Continue reading »

HAK TEÂLÂ’YI GÖNÜLDEN TANIYABİLMEK

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS:   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :   « فَوَاللّٰهِ إِنّ۪ي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ، وأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً »   Âişe -radıyallâhu anhâ- Vâlidemiz tarafından nakledildiğine göre Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:    “Ben insanlar içerisinde Allâh’ı en iyi bilen ve O’ndan en çok […]

Continue reading »

Medine’de İç ve Dış Yapılanma Açısından İLK GAZVELER

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr    Rasûlullah -aleyhisselâm-’ın; ilk vahiyden başlamak üzere, bütün risâlet hayatı boyunca, sürekli mücâhede ve mücadele hâlinde olduğunu önceki bölümde ifade etmiştik.   Yine aynı şekilde «üsve-i hasene» olan Rasûlullah -aleyhisselâm-’ın, «Rahmet Peygamberi» olmakla birlikte; O’nun aynı zamanda «Savaş ve Barış Peygamberi» olarak da vazifelendirildiğini anlatmıştık.   Peygamberimiz -aleyhisselâm-; Risâlet vazifesinin yanında, devlet başkanı olduğu için, nerede, ne zaman ve ne […]

Continue reading »

EBÂBİLİ BEKLERKEN…

Sami GÖKSÜN   Fîl Sûresi ve Fil Vakası üzerinden zamanımıza doğru bir tefekkür yolculuğu yapalım…   Peygamberimiz’in doğumundan bir süre önceydi…       Yemen vâlisi Ebrehe, San‘a’da büyük bir kilise inşâ etmişti. Gayesi her yıl Mekke’ye ziyarete giden hacıları bu yeni kiliseye çekmekti. Böylece dînî, siyâsî ve ticârî yönden bölge üzerinde hâkim olmayı hedefliyordu. Ancak durum beklediği gibi olmadı. Bu yeni kilise […]

Continue reading »

Mesnevî’den Beyitler -33- KALBİN CİLÂSI

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com   “Aşk, bu sözün açığa çıkmasını istiyor, / Ayna gammaz/koğucu olmaz da ne olabilir?”   Aşktan murad mâşuktur. Yani; Zât-ı Hak’tır. Nasıl ayna, yüzüne yansıyan sûreti gösterirse, gönül de ayna gibi Hakk’ın güzelliğini yansıtır. Âşık olan insanın, aşkını izhâr etmemesi mümkün değildir. Aşkını, yaşadığı coşkunluğunu anlatmak, yüreğini saran o yangını etrafı ile paylaşmak ister. Sevdiğinin güzelliğini her an […]

Continue reading »

ZEYTİN -2-

Dr. Ahmed Adnan Yâsîn Za‘bî Trc. Muhammed Halil Nâşid ve İhtisas Talebeleri Kontrol ve Notlar: Dr. Abdurrahman SARMIŞ   ZEYTİN BİTKİSİNİN MODERN ECZAHÂNEDE TESİRİ   Zeytin bitkisi ve ondan elde edilen yağ; İslâm ülkelerinde olsun batı ülkelerinde olsun, birçok ilmî çalışma, analiz ve deneye tâbî tutulmuştur. Bu çalışmalar; zeytinyağının modern eczâcılık alanına girmesine, onun gelişmesine ve desteklenmesine yardımcı olmuştur.1   […]

Continue reading »
1 5 6 7 8 9 946