FAHRİ KAİNAT EFENDİMİZ (Renkli)

 8,00

Açıklama

 

Cenâb-ı Hak, insanlığın;
Ahsen (en güzel) davranışlar sergileyecek bir gönül kıvamında;
Ekmel (en olgun, en mükemmel) ibâdet, muâmelât ve muâşerette bulunabilecek bir şahsiyette;
Ecmel (gönle huzur ve ferahlık verecek) davranışlar sergileyecek bir karakterde olmasını arzuluyor. Bu vasıflara ulaşabilenleri cennetine davet ediyor.
Bunun için;
İnsanlığa fiilen, lisânen ve hâlen rehberlik edecek peygamberler lutfetti.
Fahr-i Kâinat j Efendimiz, Peygamberlerin Sultanı… O’nun karakter ve şahsiyeti de en zirve…
O j; câhiliyye devrinde dahî tertemiz ve nezih kalmış, sâdık ve iffetli, hemşehrileri tarafından kendisine «el-Emîn» sıfatı verilen, en mükemmel ve en müstesnâ şahsiyet.

 

 

ISBN : 978-605-9214-18-6