AKLIN CİNNETİ DEİZM (Ciltli)

 24,00

 

TOPLU ALIMLARINIZ İÇİN ARAYINIZ

 

 

0216 532 44 44 (WhatsApp)

 

 

 

Açıklama

 

En küçüğünden en büyüğüne kadar yaratılmış her şey, birer
ibret levhası, ilâhî sanat hârikası…
Hâl böyleyken;
Eserden Müessir’e, sanattan Sanatkâr’a, sebeplerden Müsebbib’e
varamamak, aklın cinneti değildir de nedir?
Zerreden kürreye, mikro âlemden makro âleme; aklı ve idrâki
en güzel şekilde irşâd eden sayısız yüce hakikatler ve ilâhî
manzaralar karşısında alık, duygusuz ve nâdan bir şekilde
kalmak, aklın cinneti ve iflâsı değildir de nedir?
İlâhî vahiy ve yüce duygulardan uzaklaşarak robotlaşan beyinler,
insanlık hüviyet ve haysiyetine iptal damgası vurmuş
olmuyorlar mı?
Enfüste ve âfâkta, hem özlerde hem ufuklarda, bütün cihanlarda
kesintisiz temâşâ edilen şu hârikulâde, mükemmel
nizâmı; sebepsiz, gayesiz, gayretsiz
ve rastgele sayan kişi, aklına
mağrur olup gönlünü vîrâneye
çevirmiş bir zavallı değil midir?

ISBN : 978-605-9214-37-7

 

Hoşunuza gidebilir…